Spectroscopy

อะตอมมิกสเปกโทรสโกปี

การรู้ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณขจัดความซับซ้อนในชีวิตประจำวันของตัวอย่าง ความต้องการเครื่องมือ กฎระเบียบ ความต้องการอื่นๆ เกี่ยวกับเวลาและทรัพยากรของคุณ และช่วยให้คุณจัดการกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดได้ สิ่งที่มีค่าที่สุดที่โซลูชันการวิเคราะห์สามารถมอบให้ได้คือความมั่นใจในการรู้ว่าคุณจะได้รับคำตอบที่ต้องการเมื่อคุณต้องการ ขับเคลื่อนโดยข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าจากทั่วโลก Agilent ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์อะตอมมิกสเปกโทรสโกปีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องมือ วัสดุสิ้นเปลือง มาตรฐาน บริการ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ เพื่อนำความมั่นใจมาสู่ห้องปฏิบัติการของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม