Medical Device

Medical Diagnostic kit

Rapid Immunoassay for Tropical Disease: InBios

InBios เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบ พัฒนาและผลิตชุดตรวจโรคสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ซึ่งเป็นภัยคุกคามกับประชากรโลก โดยชุดตรวจของ InBios นั้นสามารถให้ผลตรวจที่แม่นยำ ง่ายต่อการใช้งาน และราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ชุดตรวจโรคแบบ ELISA Kit และ Rapid test ของ InBios ยังผ่านการรับรองจากสำนักงานอาหารและยาของทางสหรัฐอเมริกา (US-FDA) อีกด้วย นอกเหนือจากงานวินิจฉัยแล้ว ทาง InBios ยังเป็นผู้ผลิต antibodies และ antigens เพื่อใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคติดต่ออีกด้วย

ชุดตรวจโรคติดต่อเขตร้อน ด้วยเทคนิค ELISA Kit ที่มีคุณภาพสูงจาก InBios มีรายการดังนี้

CHIKjj Detect™ IgG ELISA (CE) Scrub Typhus Detect™ IgM ELISA System (CE)
CHIKjj Detect™ IgM ELISA (CE) Scrub Typhus Detect™ IgG ELISA System (CE)
DENV Detect™ IgG ELISA (CE) West Nile Detect™ IgG ELISA (CE)
DENV Detect™ IgM Capture ELISA (FDA/CE) West Nile Detect™ IgM Capture ELISA (FDA/CE)
DENV Detect™ NS1 ELISA (FDA/CE) ZIKV Detect™ 2.0 IgM Capture ELISA (FDA/CE)
JE Detect™ IgG ELISA for Japanese Encephalitis (CE) JE Detect™ IgM Antibody Capture ELISA for Japanese Encephalitis (CE)
ข้อมูลเพิ่มเติม

Medical Diagnostic kit

Rapid Immunoassay for Tropical Disease: InBios

InBios เป็นผู้นำในชุดตรวจ Rapid test สำหรับโรคติดต่อเขตร้อนที่ผ่านการรับรองจาก รับรองจากสำนักงานอาหารและยาของทางสหรัฐอเมริกา (US-FDA) หรือสำหรับใช้ในงานวิจัย และครอบคลุมกลุ่มโรคติดต่อทั้งในคนและในสัตว์

Active Melioidosis Detect™ Rapid Test (RUO) CL Detect™ Rapid Test (for Cutaneous Leishmaniasis) (FDA/CE)
Chagas Detect™ Plus Rapid Test (FDA/CE) Kalazar Detect™ Rapid Test for Visceral Leishmaniasis (FDA/CE)
Dengue NS1 Detect™ Rapid Test (CE) Scrub Typhus Detect™ IgG Rapid Test (RUO)
Scrub Typhus Detect™ IgM Rapid Test (RUO) Trypanosoma Detect™ Rapid Test (CE)
Kalazar DetectTM Rapid Test, Canine (Export Only)
ข้อมูลเพิ่มเติม

Medical Diagnostic kit

Covid-19 Test Kit: InBios

ชุดตรวจวินิจฉัย Covid-19 ของ InBios ได้รับการรับรองจาก US-FDA ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นชุดตรวจแบบ rRT-PCR, IgG ELISA kit, IgM ELISA kit และ antigen rapid test

Smart Detect™ SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit (FDA EUA/CE)

Smart DetectTM SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit เป็นชุดตรวจโรค Covid-19 แบบ Real-Time PCR ที่ใช้ตรวจจับกรดนิวคลีอิคจากเชื้อ SARS-CoV-2 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab, anterior nasal swab และ mid-turbinate nasal swab ในคน

ข้อมูลเพิ่มเติม

SCoV-2 Ag Detect™ Rapid Test (FDA EUA/CE)

 • สามารถวินิจฉัยได้จาก Nasal Swab ได้โดยตรง
 • ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ ในการตรวจวินิจฉ
 • ตรวจได้ทั้งในผู้ป่วยที่มีอาการและไม่มีอาการ
 • รู้ผลได้ภายใน 20 นาที
 • ให้ความแม่นยำในการตรวจสูง
สั่งซื้อสินค้า

Medical Diagnostic kit

DNA & RNA Extraction kit: SwiftX™ Swabs

SwiftX™ Swabs เป็นชุด Kits ที่ใช้สำหรับสกัด RNA และ DNA ของไวรัสจากตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วยแบบ Nasal Swabs, transport media และ น้ำลาย สามารถใช้ได้ทั้งการสกัดแบบ Manual และการสกัดแบบอัตโนมัติ ซึ่งชุดสกัด SwiftXTM Swabs มีประสิทธิภาพในการย่อย Particle ของไวรัส รวมไปถึงคงสภาพและคุณสมบัติของ RNA ไว้อย่างครบถ้วนและยับยังกระบวนการย่อยสลายของสารพันธุกรรม นอกจากนี้น้ำยาในชุดสกัดไม่ได้มีการรบกวนกระบวนการเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรมอย่างเช่น PCR เป็นต้น

Product Overview
Simple procedure: มีกระบวนการสกัดที่ง่ายจึงสามารถใช้เพียงแค่ pipette tip 1 อัน และระยะเวลาเพียงแค่ 15 นาทีสำหรับ 1 ตัวอย่าง ดังนั้นจะสามารถสกัด 200 ตัวอย่างได้ใน 1 ชั่วโมง
 Cost efficient: ชุด SwiftXTM Swabs มีความคุ้มค่าของราคา ซึ่งสามารถสกัดสารพันธุกรรมได้จากตัวอย่างที่หลากหลาย ได้แก่

 • Dry swabs (polyester, FLOQ, cotton swabs,…)
 • VTM swabs, VTM media
 • น้ำลาย

► ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย:   SwiftXTM Component E : Lysis + RNA Stabilization buffer SwiftXTM Component C : inhibitor removal enzymes SwiftXTM Component P : Lysis + inhibitor removal enzymes

ข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อสินค้า

Medical Diagnostic kit

Human and Animal Biological product: Innov-research

Innovative Research เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตกลุ่มชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Human serum และ Human Plasma นอกจากนี้ Innovative research นั้นยังเป็นผู้ผลิตที่น่าเชื่อสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Reagent ที่ใช้ในแลบ สารชีวภัณฑ์ของมนุษย์ และ ชุด ELISA kits ซึ่งได้รับการรับรองจาก ISO9001:2015, FDA และ USDA 142/2011. ปัจจุบัน Innovative Research ผลิตและจำหน่ายสารชีวภาพสำหรับมนุษย์และสัตว์คุณภาพสูงกว่า 3,000 รายการ รวมถึงพลาสมา ซีรั่ม เนื้อเยื่อ และโปรตีน

Group of products

 • Human Biological
 • Animal Biological
 • Antibodies
 • Proteins & Enzyme
 • Assay and ELISA Kits
 • Cell Culture Additives
ข้อมูลเพิ่มเติม

Medical Diagnostic kit

Universal test strip: Milenia-Biotec

Milenia Biotec ทุ่มเทให้กับการพัฒนา การผลิต และการจำหน่าย ชุดตรวจแบบ lateral flow tests หรือที่รู้จักกันว่า ชุดตรวจครรภ์ (pregnancy testing) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของทาง Milenia Biotec คือ universal test strips ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถ พัฒนาชุดตรวจจาก universal test strips ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

Featured product

 • Milenia HybriDetect

HybriDetect เป็น universal test strip (dipstick) ที่ใช้เทคโนโลยี lateral flow technology ร่วมกับ gold particles โดย dipstick สามารถใช้พัฒนาชุดตรวจแบบ Rapid test เชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งครอบคลุมงานวิเคราะห์ที่หลากหลาย อย่างเช่น การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดี การเพิ่มปริมาณของยีนส์ โปรตีน เป็นตัน โดยผลการทดสอบสามารถบอกได้ทั้งเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ

เหตุผลหลักว่าทำไมต้องเลือก Milenia HybriDetect

 1. สามารถใช้พัฒนาชุดตรวจแบบ Rapid test ได้หลาหลายรูปแบบ
 2. ชุดตรวจที่พัฒนาโดย Milenia HybriDetect สามารถให้ผลได้อย่างรวดเร็ว
 3. เป็นชุดตรวจที่มี Sensitivity ที่สูง
 4. คุ้มค่าและเหมาะสมกับราคา
 5. ชุดตรวจตรงกับความต้องการของลูกค้า
 6. ได้รับการอ้างถึงในงานวิจัยวิทยาศาสตร์
 7. เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและพร้อมจัดส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม

Medical Diagnostic kit

Antibodies and antigens infectious disease: InBios

InBIos มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตแอนติบอดีและแอนติเจนของโรคติดต่อต่างๆ ที่มีการอุบัติใหม่และมีการเกิดการระบาดอีกครั้ง ซึ่งมีการคงสภาพคุณลักษณะและความจำเพาะของแอนติบอดีและแอนติเจนเพื่อใช้ในการวิจัยและการวินิจฉัย

Alphaviruses Anthrax Enterics
Filariasis Flaviviruses Leishmaniasis
Malaria Plague Sumo/HIS
Tick/Mite-Borne Pathogens Tuberculosis
ข้อมูลเพิ่มเติม