ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี 2556 เกี่ยวกับธุรกิจนำเข้า เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี สารมาตราฐานอ้างอิง ISO:17034 อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย และ พัฒนาทางด้านโครมาโตกราฟี เคมีเกรดอุตสาหกรรม เครื่องมือทางด้านงานชีววิทยา และ อุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ทางเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการนำเข้า และ แก้ปัญหาให้คำปรึกษากับทางลูกค้า

TIME TO GROW

ปัจจุบันทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก แอพพลาย เคมิคอล เป็นผู้นำทางด้านการนำเข้าตลาดกัญชงและกัญชาซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทางภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

ติดต่อเรา