Packing Gel Media

Brand Silica gel and TLC plate

Silicycle

Silicycle เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิลิกาคุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโครมาโทกราฟี เคมีวิเคราะห์ และ เคมีอินทรีย์ Silicycle ได้ขยายธุรกิจไปมากกว่า 90 ประเทศ โดยครอบคลุมในกลุ่มลูกค้าบริษัทในด้าน เภสัชกรรม อุตสาหกรรม biopharmaceutical งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการของมหาวิทยาลัย ศูนย์ทดลองของโรงพยาบาล เกษตรกรรมและอาหาร งานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปิโตรเคมี และ บริษัทกลุ่ม Industrial process เนื่องจาก Silicycle ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2015 ดังนั้นทุกกระบวนการการผลิตและพนักงานทุกคน จะได้รับการรับประกันว่า ซิลิกาจะมีคุณภาพสูงและให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Silica gel : SiliaFlash

ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู (pore diameters) ตั้งแต่ช่วง 30 – 300 อังสตรอม (Å) และขนาดของ particle size ไปจนถึง 1,200 ไมครอน (μm) ผลิตภัณฑ์ของ Silicycle จึงสามาถที่จะตอบโจทย์ในทุกงานวิจัยของทางลูกค้า

ทาง Silicycle มีกลุ่มของ Silica gel ที่สามารถทนความดันต่ำถึงสูงได้ ซึ่งเหมาะกับงานด้าน preparative chromatography ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับการผลิต นอกจากนี้ Silica gel ของ Silicycle นั้นยังสามารถรับประกันได้ถึง ความเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นสำหรับงานด้านโครมาโทกราฟี ที่ทางSilicycle รับประกันมีดังนี้

 • ซิลิกามีความบริสุทธิ์ที่สูง และมีวัตถุเจือปนน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด
 • มี range การกระจายของ Particle size ที่แคบ และ Pore size ที่หลากหลาย
 • มีความเสถียรของผลิตภัณฑ์ในทุก Lot ของการผลิต
 • มีค่า pH ที่เป็นกลาง สามารถใช้ Purify สารได้หลากหลายชนิด รวมไปถึงสารที่มีความไวต่อกรด
 • มีปริมาณโลหะเจือปนที่ต่ำ และมีการควบคุมปริมาณน้ำในซิลิกา
 • สามารถใช้กับงานที่ต้องใช้ความดันสูงได้
 • มีพื้นที่ผิวที่กว้างและมีค่าความหนาแน่นสูง
 • สามารถสั่งซื้อในปริมาณมากได้

ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นสำหรับงานด้านโครมาโทกราฟี ที่ทางSilicycle รับประกันมีดังนี้

 • ซิลิกามีความบริสุทธิ์ที่สูง และมีวัตถุเจือปนน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด
 • มี range การกระจายของ Particle size ที่แคบ และ Pore size ที่หลากหลาย
 • มีความเสถียรของผลิตภัณฑ์ในทุก Lot ของการผลิต
 • มีค่า pH ที่เป็นกลาง สามารถใช้ Purify สารได้หลากหลายชนิด รวมไปถึงสารที่มีความไวต่อกรด
 • มีปริมาณโลหะเจือปนที่ต่ำ และมีการควบคุมปริมาณน้ำในซิลิกา
 • สามารถใช้กับงานที่ต้องใช้ความดันสูงได้
 • มีพื้นที่ผิวที่กว้างและมีค่าความหนาแน่นสูง
 • สามารถสั่งซื้อในปริมาณมากได้

TLC Plate: SiliaPlate

SiliCycle มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน Purification มากกว่า 20 ปี ซึ่งได้เสนอเกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้ TLC Plate ดังนี้

 • รวดเร็วและราคาคุ้มค่า
 • ราคาย่อมเยา
 • สามารถเลือกและปรับ Chromatographic conditions ได้ตามความเหมาะสม ก่อนจะไปเข้าสู่กระบวนการ Purification หรือ การวิเคราะห์ HPLC
 • สามารถใช้ปริมาณในการวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย
 • สามารถวิเคราะห์ได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน (มากถึง 20 ตัวอย่าง)

SiliaPlate เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและราคาย่อมเยาว์ เมื่อเปรียบเทียบผู้ผลิต TLC plateรายอื่น นอกจากนี้ยังสามารถแยกสารได้ดี เนื่องจากช่วงการกระจายของ Particle size ของเม็ดซิลิกาที่ไม่กว้างมาก

ความพิเศษของชั้นซิลิกาที่มีความแข็งแรง ความเป็นเนื้อเดียวกัน และ ความหนาของชั้นที่พอดี จะทำให้การแยกของสารใน TLC plate แยกได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งการผลิต TLC plate ในแต่ละรอบนั้นจะมีการควบคุมคุณภาพเชิงเคมีและเชิงกายภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่คุณภาพดีในทุกรอบของการผลิต