Food Dietary and Mycotoxin

Toronto Research Chemicals

Toronto Research Chemicals (TRC) เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาสารชีวเคมีคุณภาพสูงในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกำหนดเองได้ เพื่อตอบสนองปริมาณที่ต้องการของลูกค้า สินค้าของบริษัทกระจายไปยังบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ในแคตตาล็อกยังมีสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงสารมาตรฐานการวิเคราะห์, ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ APIS, สิ่งเจือปนและเมแทบอไลต์, และมาตรฐานการติดฉลากที่มีเสถียรภาพมากกว่า 21,000 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Witega

WITEGA ก่อตั้งในปี 1993 และเริ่มต้นด้วยการสังเคราะห์สารตามความต้องการสำหรับอุตสาหกรรมยาและเคมี จนในวันนี้ WITEGA เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมาตรฐานการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างชั้นนำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ WITEGA ประกอบด้วยสารอ้างอิงของยารักษาในเชิงปศุสัตว์ ยาฆ่าแมลง และเมแทบอไลต์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังจำหน่ายสารประกอบที่ติดฉลากด้วยไอโซโทปที่เสถียรและอนุพันธ์ที่ไม่ติดฉลาก WITEGA มีผลิตภัณฑ์ในสต็อกมากกว่า 800 รายการและพร้อมสำหรับการจัดส่งทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

NU-CHEK PREP, INC.

Nu-chek เป็นบริษัทชั้นนำที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสารประกอบลิพิดที่มีความบริสุทธิ์สูงทั้งแบบสารมาตรฐานเดี่ยวและแบบผสม นอกจากนี้ Nu-chek ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับการเตรียมกรดไขมัน กลีเซอไรด์, สารมาตรฐาน GLC, ชุดกรดไขมันอิ่มตัวและเอสเทอร์ homologs ตั้งแต่ C3:0 ถึง C24:0 และพร้อมสำหรับการจัดส่ง นอกจากนี้ Nu-chek ยังสามารถให้บริการสังเคราะห์สารตามความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

MUVA

จากประสบการณ์หลายปีและความเชี่ยวชาญในด้านอาหารโดยเฉพาะในด้านนมและผลิตภัณฑ์นมที่ลึกซึ้งที่สุด muva kempten เป็นผู้นำในสาขาการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพอาหารในด้านต่างๆ เช่น จุลชีววิทยา, ประสาทสัมผัส, การทดสอบโปรไฟล์ของอาหาร ฯลฯ นอกจากนี้ Muva Kempten ยังสามารถทดสอบส่วนผสมของอาหาร, สารเติมแต่ง, บรรจุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมในการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fermentek

ผลิตภัณฑ์ของ FERMENTEK มีจำหน่ายสารหลักๆกลุ่มของ Mycotoxins, antibiotics และ standard solutions ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยของอาหาร, ชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษจากเชื้อรา ที่มักใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั้งในสถาบันการศึกษา, สถาบันวิจัย และบริษัทเภสัชกรรม โดย FERMENTEK ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485 และผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP Q7A การประกันคุณภาพได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ทันสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pribolab

Pribolab เป็นผู้ผลิตที่เน้นผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร (โดยเฉพาะไบโอทอกซิน) ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมในด้านสารพิษจากเชื้อรา ไซยาโนทอกซินและสารพิษในทะเล สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร GMOs และสารตกค้างจากยารักษาสัตว์ ฯลฯ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจะซึ่งรวมถึงสารมาตรฐานไบโอทอกซิน (13C, 15N) สารมาตรฐานการติดฉลากไอโซโทป, คอลัมน์อิมมูโนแอฟฟินิตี, ชุดล้างคอลัมน์แบบมัลติฟังก์ชั่น และชุดอุปกรณ์ ELISA โดยมักใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพอาหารในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pribolab

Agilent เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโครมาโตกราฟีและสเปกโทรสโกปี ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานทางเคมี Agilent นำเสนอวัสดุอ้างอิงที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน QC กลุ่มเครื่องมือ คอลัมน์ ผลิตภัณฑ์เตรียมตัวอย่าง วัสดุสิ้นเปลือง และบริการที่หลากหลาย ผลงานของเราให้บริการห้องปฏิบัติการด้วยโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์เต็มรูปแบบเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ข้อมูลเพิ่มเติม