Agilent เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโครมาโตกราฟีและสเปกโทรสโกปี ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานทางเคมี Agilent นำเสนอวัสดุอ้างอิงที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน QC กลุ่มเครื่องมือ คอลัมน์ ผลิตภัณฑ์เตรียมตัวอย่าง วัสดุสิ้นเปลือง และบริการที่หลากหลาย ผลงานของเราให้บริการห้องปฏิบัติการด้วยโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์เต็มรูปแบบเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ข้อมูลเพิ่มเติม