Analytical research

Compact Mass Spectrometer: Advion-Interchim

Compact mass spectrometers (CMS) ให้ผลทดสอบที่แม่นยำ ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่เป็นที่ต้องการสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ โดยให้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์สำหรับปฏิกริยาเคมีที่ความซับซ้อนและมีความไวต่อสภาวะแวดล้อม

CMS ผสมผสานเทคนิคทางเคมีหลากหลายประเภท โดยใช้หัววิเคราะห์ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ ไปจนถึงกระบวนการแยกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

(U)HPLC: Advion-Interchim

เครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูงของ AVANT ที่มาพร้อมกับหัวตรวจวัดชนิด UV และ UV/Vis สามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เดี่ยวๆหรือต่อกับ Compact mass spectrometers (CMS) เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ โดยมีระบบซอฟแวร์ที่ใช้งานง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

TLC Plate Express: Advion-Interchim

Plate Express เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดูดตัวอย่างจากแผ่น TLC plate ไปวิเคราะห์ผล เพื่อระบุองค์ประกอบ และชนิดของสารได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง ต่อกับอุปกรณ์ Compact mass spectrometer (CMS) เพื่อเป็นเซ็ทระบบอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ซึ่งเรียกว่า TLC/CMS

ด้วยเครื่อง Plate Express TLC ให้ผลการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลน้อยกว่า 30 วินาที

ข้อมูลเพิ่มเติม

Taste Sensing system : Insent

เทคโนโลยีเซนเซอร์ที่มีความจำเพาะ ซึ่งมีลักษณะกับคล้ายกับลิ้นมนุษย์ ซึ่งเครื่องทดสอบรสชาติรุ่น TS-5000Z มีเทคโนโลยีการตรวจวัดรสชาติคล้ายกับลิ้นมนุษย์ โดยแปลงค่ารสชาติที่วัดได้จากสารที่เป็นตัวให้รสชาติต่างๆออกมาเป็นข้อมูลตัวเลข

นอกจากนั้นสามารถวิเคราะห์รสชาติที่คงเหลืออยู่บนลิ้น (Aftertaste) ซึ่งเครื่องมืออื่นๆไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น รสขมที่คงเหลืออยู่หลังจากรับประทานกาแฟ (Bitter aftertaste) เป็นต้น

สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท เช่น การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการขาย เป็นต้น รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยน แสดงผลการวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น กราฟแมงมุม (Radar chart) และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร (Scatter plot) เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Research equipment

UIP1600 สำหรับระดับอุตสาหกรรม

UP400St สำหรับระดับห้องปฏิบัติการ

UIP1500HDT สำหรับระดับอุตสาหกรรม

Sonicators: Hielscher

Hielscher มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และให้พลังงานสูง มีประสิทธิภาพรวมถึงประหยัดพลังงาน แรงเฉือน ความดันและความเค้นสูง สามารถใช้กับตัวอย่างได้หลายรูปแบบ เช่น ผง ของเหลว และสารละลาย เหมาะกับงานหลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับการผลิต

การประยุกต์ใช้

 • การผสม ทำให้สารเป็นเนื้อเดียวกัน ลดการเกาะกลุ่มของอนุภาค ทำให้สารกระจายตัว ทำให้น้ำและน้ำมันเป็นเนื้อเดียวกัน ละลายตัวอย่าง และลดขนาดอนุภาค
ข้อมูลเพิ่มเติม

Flow Reactors: Vapourtec

Vapourtec สามารถจัดหา Flow reactors ที่มีความแม่นยำและครอบคุลมในกลุ่มงานวิจัยที่หลากหลาย โดย Flow reactors มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งทางผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง Model R-Series และ E-Series

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vapourtec: R-Series

Flow reactors รุ่น R-Series ระบบประสิทธิภาพสูง สามารถปรับเปลี่ยนและขยายการทำปฏิกริยาได้ตามต้องการ มีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อต่อเข้ากับเครื่องมือ ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การทำปฏิกิริยาสำหรับสังเคราะห์วัตถุดิบทางเภสัชกรรม เป็นต้น

R-Series เป็น Flow reactors ที่มีระบบแบบ Module ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งทาง Vapourtec ได้พัฒนาระบบตามความต้องการของนักวิจัยดังนี้

 • ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในระบบเครื่องแบบเดียวกัน
 • สามารถเรียนรู้ได้การใช้เครื่องได้ง่ายและผู้วิจัยสามารถปรับใช้กับปฏิกิริยาหรือกระบวนการมางเคมีที่หลายหลาย
 • ระบบมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีการใช้ในบริษัทยาและถูกกล่าวถึงในงานตีพิมพ์มากกว่า 700 ฉบับ
 • มีการออกแบบระบบที่มากกว่า 12 ปี และมีการติดตั้งมากกว่า 400 ระบบ ซึ่งมีการใช้งานสม่ำเสมอทั่วโลก

Ambient to 150 °C

Standard column Ambient
to 150 °C

Ambient to 250 °C

Ambient to -70 °C

ตัวเลือกเสริมสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แบบไหลต่อเนื่องรุ่น R-Series

RS-300 multiple reaction automated

RS-400 automated reagent addition

Vapourtec: E-Series

Flow reactors รุ่น E-Series พร้อมปั๊ม ส่วนทำความร้อน ควบคุมการทำงาน และแสดงค่าต่างๆผ่านจอแสดงผลแบบระบบสัมผัส โดยระบบ Flow Chemistry รุ่น E-Series นั้น จะมีความพิเศษกว่าระบบทั่วไปดังนี้

มีความทนทาน

 • ปั๊มสามารถใช้กับสารที่มีความเป็นกรดสูงได้
 • สามารถใช้กับ Reagent ที่มีความไวต่อความชื้นและอากาศ
 • สามารถปั๊มสารแขวนลอยและอนุภาคที่มีน้ำหนักเบาได้

ง่ายต่อการใช้งาน

 • สามารถความคุมระบบผ่านจอสัมผัส
 • สามารถ Pump priming โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
 • พร้อมใช้งานทันที

มีความอเนกประสงค์

 • สามารถใช้งานได้ในทุกปฏิกิริยาเคมี

Flash purification System: Advion-Interchim

เทคโนโลยีขั้นสูงสุดของทาง Interchim ที่มีการรู้กันอย่างทั่วโลกว่าเป็นระบบ Purification ที่ดีที่สุด โดย ระบบ puriFlash® นั้นสามารถรับรองได้ว่าผู้ใช้งานจะได้ใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและใช้พื้นที่ในการติดตั้งระบบน้อยที่สุด รวมไปถึงรับประกันว่า puriFlash® จะสามารถปรับเวลาการทำงานของคุณอย่างเหมาะสมและเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวอย่างที่ผู้ใช้งานใช้ในการทดลองได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

puriFlash® XS 520 Plus

Small but mighty 300 ml/min @ max. 20 bar

puriFlash® 5.020-5X

Lab-Productivity 300 ml/min @ max. 20 bar

puriFlash® 5.050

Cross-over Flash /Prep 250 ml/min @ max. 50 bar

puriFlash® 535-XL

Process – Kilo-Lab 400ml/min @ upto 35bar

puriFlash® 5.015-XL

Process – Kilo-Lab 825 ml/min @ max. 15 bar

Preparative Purification System: Advion-Interchim

กลุ่มผลิตภัณฑ์ puriFlash® ของเราครอบคลุมความต้องการตั้งแต่ Preparative system ไปจนถึง Ultra Preparative system ตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด มีระบบการทำงานต่างๆมากมาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

puriFlash® 5.250

Small, but Limitless
250 ml/min @ max. 250 bar

puriFlash® 5.400

The Ultra-Purification 125 ml/min @ max. 400 bar

DAC Column

คอลัมน์การบีบอัดตามแนวแกนแบบไดนามิก (DAC) เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ และ ระดับอุตสาหกรรม เป็นคอลัมน์ที่สามารถบรรจุแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถเติมวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายและคุ้มค่าซึ่งส่งผลให้มีความทนทานและความสามารถในการผลิตซ้ำที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Peptide Purification System: Advion-Interchim

PuriFlash® 5.250P

PuriFlash® 5.250P ออกแบบมาเพื่อใช้ในการ Purification กับตัวอย่างประเภท เป็บไทด์และ เปปไทด์และโอลิโกนิวคลีโอไทด์ ด้วยวิธีการ preparative และ flash chromatography ซึ่งสามารถแยกได้ใกล้กลับช่วง Retention times ที่ผู้ใช้งานต้องการทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีการรวมเทคโนโลยี UV cell ที่มี optical path length 1.3 มิลลิเมตร และลดค่า Dead Volume ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจจับสารที่มีปริมาณน้อย หรือค่าดูดกลืนแสงที่ค่อนข้างต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

puriFlash® 5.250P

Optimized for your Flash and preparative purification of complex mixtures of peptides and oligonucleotides.

Centrifugal Partition Chromatography: Kromaton

Kromaton เป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเครื่อง Centrifugal Partition Chromatography (CPC) ตั้งแต่ปี ค.ศ 1999 ทาง Kromaton ได้พัฒนาระบบ FCPC® (Fast Centrifugal Partition Chromatography) ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมสำหรับงานด้าน การสกัด (Extraction) การแยก (separation) และการ Purification ของสารสกัดจากธรรมชาติ ตัวอย่างทาง Biological หรือโมเลกุลสังเคราะห์

ราคาย่อมเยาว์เหมาะสำหรับเทคนิคด้าน  preparative และ  industrial chromatography

Centrifugal Partition Chromatography (CPC) เป็นเทคนิค liquid/liquid preparative & industrial chromatography ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องเทคนิคที่มีราคาที่ยอมเยาว์ และเป็นทางเลือกมาตรฐาน สำหรับเทคนิคในการ Purification เช่น HPLC or Flash Chromatography โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้

 • ให้สารมีความบริสุทธิ์สูงและปริมาณมาก
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ Packing Material ที่เป็นของแข็ง
 • ไม่เกิดการสูญหายของตัวอย่าง
 • ไม่มีโมเลกุลสารที่เกิดการแปลงสภาพ (Denaturation) หรือเกิดการเปราะบางได้ง่าย
 • ใช้ Solvent ในปริมาณน้อย
 • ใช้กับ Column ได้หลากหลายประเภท ((normal & reverse phase, dual mode, pH-zone refining, ion-exchange เป็นตัน)
ข้อมูลเพิ่มเติม

FCPC-A

Maximum Flexibility for Easy Scale Up

ข้อมูลเพิ่มเติม

FCPC-D/FCPC-B

Designed for Industrial Scale Productions

ข้อมูลเพิ่มเติม

FCPC-C

The Ultra-Fast Centrifugal Partition Chromatograph

ข้อมูลเพิ่มเติม

General lab Equipment

Freezer

Nordic Lab เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายตู้แช่แข็งและอุปกรณ์เสริมสำหรับห้องปฏิบัติการในเดนมาร์ก เรามุ่งเน้นที่คุณภาพ การออกแบบ และรูปแบบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีการออกแบบที่ทันสมัย ​ด้วยอัตราส่วนระหว่างคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ทาง Nordic Lab ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นไปกลุ่มงานด้านภาคชีวการแพทย์และเภสัชกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Freezer model

Storage capacity

Model

Temperature

Capacity

ULT C75

-86°C

71 L

ULT C200

-86°C

189 L

ULT C300

-86°C

284 L

ULT C400

-86°C

368 L

ULT U100

-86°C

91 L

ULT U250

-86°C

221 L

XLT C75

-65°C

71 L

XLT C150

-65°C

133 L

XLT C200

-65°C

189 L

XLT C300

-65°C

284 L

XLT C400

-65°C

368 L

XLT C500

-65°C

476 L

XLT U250

-65°C

221 L

LTC C150

-45°C

133 L

LTC C200

-45°C

189 L

LTC C300

-45°C

284 L

LTC C400

-45°C

368 L

LTC C500

-45°C

476 L

LTC U250

-45°C

253 L

Across International เป็นผู้ผลิตตู้แช่แข็ง พันธกิจของบริษัทของเรานั้นเรียบง่ายและลึกซึ้งเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าด้วยการนำเสนออุปกรณ์ที่มีนวัตกรรมใหม่และมีคุณภาพสูง รวมไปถึงการสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบความน่าเชื่อถือ นวัตกรรม ให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้ได้การบริการที่ดีที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Unique properties

17″ Touch controller LCD display
Temperature range
from -10°C to -86°C

ความจุตั้งแต่ 115 ลิตร จนถึง 990 ลิตร

ตู้แช่แข็งของ Fison เหมาะสำหรับการใช้ในงานวิจัย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล ธนาคารเก็บตัวอย่างเลือด ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องการรักษาตัวอย่างเป็นระยะเวลานาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Furnaces: Nabertherm

Laboratory Furnaces: Nabertherm

Nabertherm เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกในด้านการผลิต Furnaces สำหรับห้องปฏิบัติการ โดยตั้งอยู่ในเมือง Lilienthal ซึ่งอาจครอบคลุมในการประยุกต์ได้มากที่สุด ทั้งตู้ Muffle Furnaces ตู้อบแห้ง, ตู้หลอมอุณหภูมิสูง หรือตู้ Furnaces แบบ Tube ด้วยประสบการณ์มากกว่า 70 ปีของแผนกวิศวกรรมในด้านตู้ Furnaces ภายใต้ชื่อ Nabertherm ซึ่งมั่นใจคุณภาพได้จากการการันตีว่า “Made in Germany” เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นอนาคต บริการทั่วโลก และความน่าเชื่อถือ ลูกค้ามากกว่า 100,000 รายในกว่า 100 ประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ovens and Forced Convection Furnaces up

Muffle Furnaces up to 1400 °C

Tube Furnaces up to 1800 °C

Furnaces: Nabertherm

Dental Furnaces: Nabertherm

ตู้ Furnaces และอุปกรณเสริมต่างๆ ทางด้านทันตกรรมของ Nabertherm นั้นมีความโดดเด่นด้วยคุณภาพสูงและความคุ้มค่าของราคา โดย Nabertherm ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบของการ Dental restorations สำหรับวัสดุที่ใช้ Casting molds ไปจนถึง ตู้ Furnaces แบบ Sintering ที่ใช้สำหรับ Zirconium oxide, translucent zirconium oxide และ CoCr อัลลอยด์ รวมไปถึง เตา Furnaces สำหรับ stress-relieving annealing หลังจากการทำการเผาผนึกแบบ Laser

ข้อมูลเพิ่มเติม

Zirconia Sintering Furnaces

Production Furnaces for Debinding and Presintering or for Sintering

Chamber Furnaces for Annealing after Laser Sintering

Furnaces: Nabertherm

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนสำหรับเครื่อง LCMS ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มาพร้อมระบบประหยัดพลังงาน ควบคุมการทำงานและแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอสีระบบสัมผัส มีระบบแยกไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อผลิตแก๊สไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cap and Waste Management System: SCAT

CAP AND WASTE MANAGEMENT SYSTEM: SCAT

ฝาปิดป้องกันไอระเหยจากสารเคมีโดยทำให้อัตราส่วนของสารละลายคงที่ สามารถปกป้องสุขภาพของผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของสารระเหย

ระบบกำจัดสารเคมีใช้แล้ว สำหรับอุปกรณ์ HPLC

 • ติดตั้งง่าย
  สามารถติดตั้งบริเวณโต๊ะหรือผนังห้องได้
 • ติดตั้งทั้งระบบได้ด้วยตัวคุณเอง
  ทั้งระบบถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่การทำงาน มีอุปกรณ์น้อยชิ้นแต่สามารถทำงานได้หลากหลาย
 • สามารถเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ที่ต้องการได้ตลอดเวลา
  สามารถปรับระบบให้เหมาะสมได้ เมื่อสถานที่ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งสถานที่ใหม่
 • มีจุดรวมสำหรับเก็บสารละลาย
  เก็บตัวทำละลายหรือสารเคมีที่ใช้แล้วได้อย่างปลอดภัย
 • ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และทนต่อสารละลาย
ข้อมูลเพิ่มเติม

Others

BENCHMARK™

ข้อมูลเพิ่มเติม

Others

ACROSS™

ตู้อบลมร้อน

ตู้ปลอดเชื้อ

เครื่องเขย่า

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน

เครื่องชั่ง

ปั๊ม

Wiped Film (Molecular) Distillation Units

Short path distillation

Others

FISON™

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำความดันสูง

เครื่องนับโคโลนี

Constant Temperature Water Oil Bath

Others

FISON™

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค