ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ

ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติคือสารประกอบที่ได้จากแหล่งธรรมชาติ อาทิเช่น พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ โดยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเหล่านั้นได้ถูกนำมาใช้ในยาแผนโบราณมานานหลายศตวรรษ ซึ่งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้นมีคุณสมบัติในการรักษารักษาโรคต่างๆ รวมถึงการลดติดเชื้อ การลดการอักเสบ และใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้ถูกนำมาศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีโครงสร้างที่จำเพาะเจาะจงแรวมถึงมีกลไกการออกฤทธิ์ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกส่านั้น ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการสกัดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การแยกสาร และการอธิบายโครงสร้างยังช่วยให้ค้นพบสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมักได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยและยั่งยืนกว่ายาสังเคราะห์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและไม่สะสมตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย